Hypoxi метод

Възстановяване и рехабилитация

Действието на ХИПОКСИ терапията в медицински аспект

В основата на HYPOXI- терапията е движението в променлива атмосферна среда. Редуването на компресия и вакуум, спомага за подобряване на кръвната циркулация – увеличава артериалния, венозния и лимфен поток. Подобрявайки храненето на тъканите се засилват и регенеративните процеси в тях.

Движението от своя страна, заангажира скелетната мускулатура на долните крайници, като по този начин подобрява съкратителната им способност и тяхната еластичност. По време на аеробната тренировка, при многократното им съкращение, те подпомагат изтласкването на венозна кръв и облекчават функционирането на дълбоките вени в крайниците.

ХИПОКСИ терапията е показана и подходяща да се използва при:

Противопоказания:


Статии

Впечатления от клиенти: