Thermage: Алтернатива на лифтинг Isolaz: Сбогом на акнето! Beauty Systems Group Fraxel: Вашето по-младо „Аз”!

Победител в играта на HYPOXI за месец февруари е:

Posted on by on March 7th, 2011 | Comments Off

ВАНЯ ВЛАДИМИРОВА от Варна.
Тя спечели едномесечна терапия.
Очакваме с нетърпение вашите sms-и за месец март, и когато Ви се обадим, за да Ви кажем, че Вие сте избрани – повярвайте!

« Печалившите в играта на HYPOXI за месец феврури са:
Победител в играта на HYPOXI за месец март е: »