Thermage: Алтернатива на лифтинг Isolaz: Сбогом на акнето! Beauty Systems Group Fraxel: Вашето по-младо „Аз”!

Победител в играта на HYPOXI за месец април е:

Posted on by on May 8th, 2010 | Comments Off

Мария Радева Тонева
Тя спечели едномесечна терапия.

Очакваме с нетърпение вашите sms-и за месец май, и когато Ви се обадим, за да Ви кажем, че Вие сте избрани – повярвайте!

« Победител в играта на HYPOXI за месец март е:
Победител в играта на HYPOXI за месец май е: »