Thermage: Алтернатива на лифтинг Isolaz: Сбогом на акнето! Beauty Systems Group Fraxel: Вашето по-младо „Аз”!

Печалившите в играта на HYPOXI за месец феврури са:

Posted on by on March 5th, 2011 | Comments Off

Атама – Парашкева Борисова
Варна – Мария Боянова Таскова
Свети наум – Весела Неделчева
Пловдив – Анета Петкова
Център – Ренета Пейкова

« Тренираш с ХИПОКСИ, печелиш ТЕРМАЖ за 4095 лева
Победител в играта на HYPOXI за месец февруари е: »