Thermage: Алтернатива на лифтинг Isolaz: Сбогом на акнето! Beauty Systems Group Fraxel: Вашето по-младо „Аз”!

Интензивна HYPOXI терапия в София 2008 г.

Ден първи от терапията в София.

Ден втори от терапията в София.

Ден трети от терапията в София.

Ден четвърти от терапията в София.

Ден пети от терапията в София.

Ден шести от терапията в София.

Ден седми от терапията в София.